CANLLAWIAU COVID 19

Mae Cyngor Cymuned Glyntraean, ynghyd â chynghorau cymuned a phlwyf ym mhob cwr o’r DU, yn ymwybodol iawn o’r anesmwythyd, y trallod a’r gofid y mae’r haint yn ei achosi gan y feirws COVID-19. Ein hargymhelliad yw y dylech ddilyn cyngor y Prif Swyddog Meddygol a chadw’r risg o haint ac ymlediad heintiau mor isel â phosibl. Rydym yn gofyn i bawb aros yn ddigyffro tra mae’r sefyllfa sy’n datblygu.

Am y wybodaeth ddiweddaraf gweler https://www.gov.uk/coronavirus

I weld y nodiadau briffio cyhoeddus diweddaraf gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ewch i:

https://beta.wrecsam.gov.uk/service/gwybodaeth-covid-19-novel-coronavirus

Mae’r coronafeirws yn risg difrifol iawn i’r rhai dros 70 oed ac mae’n rhaid i’r rhai yn y grŵp oedran hwn aros yn ynysig gartref yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU.

I’r rhai yng Nglyntraean sy’n hunan ynysu, a heb deulu na ffrindiau i helpu, bydd gwirfoddolwyr “Helping Hands”’ yn gallu helpu i ddarparu bwydydd a phresgripsiynau. Os ydych yn breswylydd Glyntraean ac nad oes gennych fynediad i deulu a ffrindiau am gymorth, cysylltwch â Davena Davies (Asiant Cymunedol) ar 07870 337091, neu Stephanie Masters (Clerc i Gyngor Cymuned Glyntraean) ar 07535 733418.

Tanysgrifiwch i’n blog
Ewch i’n tudalen newyddion ar y wefan hon a thanysgrifio i’n blog. Pan fyddwn yn rhoi diweddariad ar newyddion lleol sy’n benodol i’n hardal ni a/neu Ddyffryn Ceiriog yn ehangach, bydd gwneud hynny’n sicrhau y byddwch yn ei dderbyn yn awtomatig i’ch mewnflwch cyn gynted ag y caiff ei bostio.

Bydd y blog newyddion yn dod â’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am siopa a’r help a’r cymorth sydd ar gael yn lleol. Mae tanysgrifio yn hawdd. Ar ochr dde’r dudalen newyddion hanner ffordd i lawr mae blwch lle y gallwch roi eich cyfeiriad e-bost iddo. Yn syml, teipiwch eich e-bost a tharo’r botwm tanysgrifio. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

Rhannwch hyn:
Cliciwch i rannu ar Twitter (yn agor mewn ffenestr newydd) cliciwch i rannu ar Facebook (yn agor mewn ffenestr newydd) cliciwch i argraffu (yn agor mewn ffenestr newydd)

Cyfeiriad

Dyffryn, Pontfadog, Gogledd Cymru LL20 7AT

07535 733418

clerk@glyntraian.org.uk

Bweru gan WordPress

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’w defnyddio.