CANLLAWIAU COVID 19

Mae Cyngor Cymuned Glyntraian, ynghyd â Chynghorau Cymuned a Phlwyf ledled y DU, yn ymwybodol iawn o’r anghysur, y trallod a’r pryder y mae pandemig parhaus COVID-19 yn eu cyflwyno.  Ein hargymhelliad yw eich bod yn parhau i ddilyn cyngor Llywodraethau’r DU a Chymru er mwyn cadw’r risg o haint a lledaeniad firws mor isel â phosibl, yn enwedig yng ngoleuni’r amrywiolyn newydd sy’n lledaenu’n gyflymach.

Am y wybodaeth ddiweddaraf gweler:

Diweddaraf: Coronafeirws (COVID-19) | LLYW.CYMRU

Am y wybodaeth ddiweddaraf gweler https://www.gov.uk/coronavirus

I weld y nodiadau briffio cyhoeddus diweddaraf gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ewch i:

https://beta.wrecsam.gov.uk/service/gwybodaeth-covid-19-novel-coronavirus

I’r rhai yng Nglyntraean sy’n hunan ynysu, a heb deulu na ffrindiau i helpu, bydd gwirfoddolwyr “Helping Hands”’ yn gallu helpu i ddarparu bwydydd a phresgripsiynau. Os ydych yn breswylydd Glyntraean ac nad oes gennych fynediad i deulu a ffrindiau am gymorth, cysylltwch â Davena Davies (Asiant Cymunedol) ar 07870 337091, neu Stephanie Masters (Clerc i Gyngor Cymuned Glyntraean) ar 07535 733418.

Tanysgrifiwch i’n blog
Ewch i’n tudalen newyddion ar y wefan hon a thanysgrifio i’n blog. Pan fyddwn yn rhoi diweddariad ar newyddion lleol sy’n benodol i’n hardal ni a/neu Ddyffryn Ceiriog yn ehangach, bydd gwneud hynny’n sicrhau y byddwch yn ei dderbyn yn awtomatig i’ch mewnflwch cyn gynted ag y caiff ei bostio.

Bydd y blog newyddion yn dod â’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am siopa a’r help a’r cymorth sydd ar gael yn lleol. Mae tanysgrifio yn hawdd. Ar ochr dde’r dudalen newyddion hanner ffordd i lawr mae blwch lle y gallwch roi eich cyfeiriad e-bost iddo. Yn syml, teipiwch eich e-bost a tharo’r botwm tanysgrifio. Gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

Rhannwch hyn:
Cliciwch i rannu ar Twitter (yn agor mewn ffenestr newydd) cliciwch i rannu ar Facebook (yn agor mewn ffenestr newydd) cliciwch i argraffu (yn agor mewn ffenestr newydd)

Cyfeiriad

Dyffryn, Pontfadog, Gogledd Cymru LL20 7AT

07535 733418

clerk@glyntraian.org.uk

Bweru gan WordPress

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’w defnyddio.