Marc Roberts Adds Open Q&A Session Date to Ysgol Pontfadog Site Consultation Programme

Cyllidwyd prosiect hwn drwy Cymunedau Gweledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

The project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014 – 2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.